Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre vedu a výskum

Schválené vo výbore ITRE: 15/11/2006            

Schválené v pléne: 30/11/2006

Už Lisabonský summit v marci 2000 podporil vytvorenie Európskeho výskumného priestoru, ktorý by zlúčil výskumné a inovačné činnosti v rámci celej Európy. Na Barcelonskom summite v marci 2002 sa ďalej dohodlo, že celkové výdavky na výskum a vývvoj v Únii by sa mali zvýšiť s cieľom priblížiť sa do roku 2010 k 3% HDP, pričom dve tretiny týchto nových investícií by pochádzali zo súkromného sektora.

Komisia predložila návrh pre 7. Rámcový program s celkovou sumou finančnej účasti Spoločenstva vo výške 72,7 miliárd EUR. Po znížení celkového rozpočtu na obdobie 2007-2013 Radou následnom miernom zvýšení Parlamentom je nakoniec pre 7 RP vyčlenených 50,521 miliárd euro.

Ciele 7. rámcového programu:

- Rozšíriť spoluprácu v rámci európskeho výskumného priestoru vrátane spolupráce pri základnom výskume, ktorá by fungovala ako páka na zvyšovanie rozpočtov jednotlivých štátov na výskum a zlepšovanie podmienok pre výskumných pracovníkov;

- Preklenúť výskumno-inovačnú priepasť stimulovaním súkromných investícií v oblastiach, ktoré majú osobitný význam pre konkurencieschopnosť, a to podporou verejno-súkromných spoločností a stimulovaním účasti malých a stredných podnikov na výskumných a rozvojových činnostiach v Spoločenstve;

- Tvorba vedomostného trojuholníka: podpora cieľov lisabonskej stratégie prostredníctvom výskumnej činnosti financovanej Spoločenstvom, zameranie sa na rozvoj európskej ekonomiky a spoločnosti založenej na poznatkoch;

- Zavedenie jednoduchších a transparentnejších administratívnych postupov, ktoré uľahčia účasť na 7. rámcovom programe.

Nástroje 7. rámcového programu

- Posilnenie európskeho výskumného priestoru

  1. Vytvorenie európskeho výboru pre výskum bude podporovať základný výskum na celoeurópskej úrovni a podporovať celoeurópsku konkurenciu a vedeckú odbornosť na najvyššej úrovni. Bude podporovať výskumné projekty vybrané podľa svojej vedeckej hodnoty a tematík, ktoré si zvolia samotní výskumní pracovníci;
  2. Spoločné technologické iniciatívy sú nevyhnutným nástrojom v boji proti celosvetovej konkurencii. Veľké spoločné technologické iniciatívy budú ťažiť z dlhodobých verejnosúkromných partnerstiev a budú výsledkom činnosti európskych technologických platforiem, ktoré predstavujú dôležitý nástroj spájajúci všetky zainteresované strany: výskumné inštitúty, priemyselné odvetvia a malé a stredné podniky, finančné inštitúty a politikov z celej Európy;
  3. Zvyšovanie ľudského potenciálu - osobitné opatrenia na podporu účasti mladých výskumných pracovníkov a ich nabádanie k tomu, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru v Európe. Osobitná pozornosť by sa mala venovať rovnosti pohlaví – otázky ohľadne materskej dovolenky a starostlivosti o deti by sa mali brať dôsledne do úvahy. Príprava rovnakej štartovacej pozície pre ženy aj mužov vo vede umožní odkryť ľudský potenciál v oblasti výskumu;

- Vedomostný trojuholník

Úspešná realizácia všetkých cieľov 7. rámcového programu si vyžaduje trvalý rozvoj špičkových ľudských zdrojov, základného výskumu a nových technológií, ktoré budú viesť ku komercializácii a prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Preto musíme vytvoriť integrovaný vedomostný trojuholník: vzdelávanie – výskum – inovácia;

- Perspektívy budúcej výskumnej a inovačnej politiky

Celkový úspech takejto širokospektrálnej politiky sa samozrejme nedá zaručiť iba Rámcovým programom pre výskum a inovácie. Je aj vecou makroekonomického prístupu. Zatraktívnenie investícií do výskumu a rozvoja je absolútnou prioritou a vyžaduje si väčšie úsilie. Náležite integrovaný európsky spoločný trh by mal posilniť výmenu technológií a vytvoriť široké rozhranie medzi priemyslom a výskumom.

Stiahnuť dokument: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5243902

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia