Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Správa o vede a technológii-Pravidlá pre budúcu politiku Európskej únie na podporu výskumu

1. LISABON A VÝSKUM

Európsky výskumný priestor a „cieľ 3 %“

Vedecký výskum, technologický rozvoj a inovácia sú ťažiskom ekonomiky založenej na vedomostiach, kľúčovým faktorom rastu, konkurencieschopnosti podnikov a zamestnanosti.

Projekt Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktorý bol iniciovaný Európskou radou na jej zasadnutí v Lisabone v marci 2000, vytvoril základný rámec pre výskum v Európe. Na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo v Barcelone v marci 2002, Európska únia vytýčila cieľ zintenzívniť do roku 2010 európske úsilie v oblasti výskumu tak, aby predstavovalo 3 % HDP EÚ, pričom 2/3 finančných prostriedkov by pochádzalo zo súkromných zdrojov a 1/3 z verejného sektora. S 2 % HDP venovanými výskumu Európska únia v súčasnosti zaostáva za Spojenými štátmi (2,8 % HDP) a Japonskom (viac ako 3 % HDP).

Zintenzívniť úsilie v oblasti výskumu v celoeurópskom meradle

Výskum je čoraz drahší pre svoju narastúcu komplexnosť: za 20 rokov sa náklady na vývoj lieku viac ako zdvojnásobili a náklady na novú mikroelektronickú zložku sú desaťnásobné. Žiadny členský štát by sám nedokázal efektívne vyhovieť mnohorakým potrebám výskumu.

Zintenzívnené úsilie v celoeurópskom meradle by predovšetkým malo silný a špecifický pákový účinok na smerovanie súkromných investícií do oblasti výskumu. Európske podniky investujú menej do výskumu než ich americkí a japonskí kolegovia. Ak investujú, tak často mimo Európy.

Špičková úroveň a inovácia – kľúčové faktory európskej priemyselnej súťaže

Schopnosť Európy premeniť vedomosti na produkty a služby, na obchodné a  hospodárske úspechy je nedostatočná. Európske podniky podávajú ročne 170 patentových prihlášok na jeden milión obyvateľov, pričom americké podniky ich podávajú 400. Obchodný deficit únie je pritom v prípade produktov vysokej techniky (high-tech) asi 23 miliárd EUR ročne.

Prispôsobiť Rámcový výskumný program Európskej únie

Šiesty Rámcový program Únie (2002-2006) viedol k výraznej mobilizácii prostriedkov. K dnešnému dňu predložilo 150.000 inštitúcií z 50 krajín (z EÚ a tretích krajín)  28.000 návrhov výskumných projektov. Pre nedostatok prostriedkov mohol ale byť iba 1 z 5 návrhov schválený.

2. ŠESŤ HLAVNÝCH CIEĽOV budúcej výskumnej politiky:

- Vytvoriť v Európe špičkové výskumné strediská na základe spolupráce medzi laboratóriami:

Podporné programy zamerané na nadnárodnú spoluprácu medzi výskumnými strediskami, univerzitami a podnikmi majú evidentný vplyv na kvalitu výskumu v Európe a šírenie poznatkov a výsledkov v rámci Únie;

- Rozbehnúť v Európe technické iniciatívy:

V celoeurópskom meradle zaviesť „technické platformy“ spojením medzi podnikmi, výskumnými inštitúciami, finančným sektorom a orgánmi s právomocou vydávať právne predpisy za účelom definovania spoločnej výskumnej agendy;

- Stimulovať kreatívnosť základného výskumu celoeurópskou súťažou medzi tímami:

Otvorená verejná súťaž a podpora najlepších samostatných výskumných tímov na európskej úrovni by stimulovala dynamiku, kreatívnosť a špičkovú úroveň európskeho výskumu a pritom by ich zviditeľnila;

- Zatraktívniť Európu z pohľadu najlepších výskumníkov:

Cieľom únie je podporovať kariérny rozvoj európskych vedcov  tým, že bude napomáhať udržanie výskumníkov v Európe a pritiahnutie najlepších výskumníkov do Európy;

- Rozvíjanie výskumných infraštruktúr v európskom záujme

Vytvorením Európskeho strategického fóra pre výskumnú infraštruktúru (ESFRI) bol vykonaný významný krok v oblasti výskumu infraštruktúr v Európe. Prioritou ESFRI je podpora budovania a prevádzkovania nových infraštruktúr ako napr. projekt GEANT, ktorý sa zaoberá vzájomným  prepojením elektronických sietí pre výskum.

- Zlepšenie koordinácie národných výskumných programov

Treba zintenzívniť úsilie úspešne vynaložené v rámci 6. Rámcového programu pre vedu na účely zlepšenia koordinácie národných výskumných programov a súbežne s tým treba upevniť putá medzi európskymi mimovládnymi výskumnými organizáciami a Úniou.

3. EFEKTÍVNEJŠÍ VÝSKUM V CELEJ ÚNII

- Plne využívať komplementárnosť so štrukturálnymi fondami

Časť štrukturálnych fondov sa prideľuje na podporu rozvoja výskumných kapacít: miestne výskumné kapacity, ľudské zdroje, vytváranie sprostredkovateľských zložiek na rozvoj vzťahov medzi univerzitami a malými a strednými podnikmi (SMEs).

Stiahnuť dokument : http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5199402

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia