Úvod  |  Stretnutia  |  Súťaž  |  Program  |  Fotogaléria  |  Video  |  Linky  |  Kontakt
Facebook


Prejsť na facebook »

Youtube


Prejsť na youtube »

Z môjho blogu:
Závisle nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Fotogaléria


zobraziť všetky galérie

Zaujalo ma:
Štát neprimerane bránil podnikaniu, znie verdikt o sociálnych zariadeniach.
ZKPM SR


Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR

Úvod / Moje programové priority

 

Moje programové priority:

Znížiť zbytočnú administratívnu záťaž v malom podnikaní
Zavedením licencií pre živnostníkov, malých podnikateľov a rodinné firmy, t.j. jednorazových paušálnych poplatkov, ktoré budú plnením ich daňových a odvodových povinnosti.

Obnoviť systém paušálnych výdavkov pre živnostníkov a malých podnikateľov
Vrátením paušálnych výdavkov do účtovného systému (neremeselné živností - 40%, remeselné živnosti - 60%) znížiť ich administratívne zaťaženie, zjednodušiť ich podnikanie a stimulovať živnostníkov k odvádzaniu daní a odvodov.

Zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k finančným zdrojom
Obnovením mikropôžičkového programu a prinavrátením štatútu podpornej finančnej inštitúcie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, zlepšiť prístup k štartovaciemu a rozvojovému kapitálu pre živnostníkov, malých podnikateľov a rodinné firmy.

Vytvoriť inštitút ombudsmana pre živnostníkov a malých podnikateľov
Vytvorením inštitútu ombudsmana ochraňovať práva a záujmy živnostníkov a malých podnikateľov pred svojvôľou úradov a neserióznym konaním veľkých podnikov.

Zabezpečiť lepší prístup malých podnikateľov k verejným zákazkám
Legislatívnym opatrením presadiť, aby určité percento podielu na objeme každej verejnej zákazky bolo realizované prostredníctvom malých podnikov, resp. živnostníkov.

Ochraňovať živnostníkov a malých podnikateľov pred druhotnou platobnou neschopnosťou
Legislatívnym opatrením presadiť, aby každý generálny dodávateľ v rámci projektov financovaných z verejných zdrojov mal pred ich ukončením vysporiadané všetky finančné záväzky voči živnostníkom a malým podnikateľom (subdodávateľom).

Zastaviť diskrimináciu slovenských podnikateľov zo strany štátu
Zastavením poskytovania nespravodlivých investičných stimulov zahraničným spoločnostiam vytvoriť systém podpory našich malých a stredných podnikateľov podieľajúcich sa na realizácii rozumných vládnych investícií do sektorov s predpokladom lepšej tvorby pracovných miest, ako napr. dopravná infraštruktúra, energetika, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch.


Môj volebný programformát PDF | 541 kB | zobraziť »
formát PowerPoint | 195 kB | zobraziť »formát PDF | 434 kB | zobraziť »
formát PowerPoint | 193 kB | zobraziť »

 

 

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia