Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Správa o dokumente Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu

Schválené vo výbore ITRE: 27/10/2006

Schválené v pléne: 30/11/2006

Významným impulzom, ktorý si vyžiadal minuloročné obnovenie lisabonského programu, bolo priznanie zaostávajúceho postavenia Európy voči Spojeným štátom v ukazovateľoch HDP, produktivity práce, technologického výkonu alebo celkových investícii do výskumu a vývoja. Európa môže zaujať vedúce postavenie v globálnej ekonomike iba vtedy, ak si dokáže zabezpečiť konkurencieschopnosť zmenou na znalostnú spoločnosť využívajúcu informačné a telekomunikačné technológie (IKT) a investujúcu do výskumu.

Ako by však mala Európa postupovať, aby sa stala ekonomikou založenou na poznatkoch?

Po prvé, Európska únia musí zmenšiť regionálne rozdiely a vytvoriť väčší európsky vedecký a technologický priestor. Členské štáty musia zaručiť, že verejný sektor bude vytvárať priaznivé prostredie pre podporu konkurencieschopnosti a zavádzanie IKT v Európe.

Po druhé, ako opakovane preukázali mnohé štúdie, členské štáty musia zvýšiť výdavky na podporu inovácií a rozširovanie ľudského potenciálu prostredníctvom celoživotného vzdelávania a školenia a podporiť ich potrebnými politickými opatreniami. Je alarmujúce, že v súčasnosti iba 5 % inovatívnych európskych firiem uvádza univerzity alebo vládne výskumné inštitúcie ako veľmi dôležité zdroje inovácií.

Po tretie, nie je náhoda, že väčšina Európanov dáva prednosť zamestnaniu pred vlastným podnikaním, keďže to členské štáty EU aktívne aj pasívne podporujú. Prišiel však čas zmeniť prístup a opäť oživiť záujem o podnikanie a podstupovanie rizika, čo nebráni vytvoreniu konkurencieschopnej znalostnej spoločnosti, ale naopak k nej prispieva.

Podpora kultúry podnikania, najmä medzi európskou mládežou, bola kľúčovým prvkom Európskeho paktu mládeže prijatého Európskou radou v marci 2005. Ministerstvá školstva niektorých členských štátov v posledných rokoch uznali tuto potrebu a ako prví zaviedli do školských osnov povinnú výučbu podnikania, pričom učiteľom poskytli potrebné zaškolenie.

Po štvrté, je nevyhnutné vytvoriť patent Európskej únie. Patenty ochraňujú tvorivú a inovačnú činnosť vyvinutú hlavne na komerčné účely. Dnes je však zrejmé, že mnoho Európanov uprednostňuje patentovanie v Spojených štátoch amerických a využíva tamojšieho trhu namiesto patentovania v domovskej krajine, keďže patentovanie je v Európskej únii veľmi drahé (46 700 EUR v porovnaní s USA (10 250 EUR) a Japonskom (5 460 EUR)).

Po piate, Európa čelí obrovským demografickým výzvam a sociálne politiky a modely sa im musia prispôsobiť, zjednodušiť a spružnieť, inak budú neudržateľné. Ľudia vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti žijú dlhšie a zároveň pôrodnosť klesá. Na prispôsobenie spoločnosti týmto zmenám je potrebné zaviesť primerané stimuly, a to najmä pre rodiny. Tie by mali dostať podporu potrebnú na to, aby mohli mať viac detí a starať sa o ne a aby súčasne neboli znevýhodnené ženy, ktoré chcú spojiť rodinný a pracovný život.

Napokon, ak majú členské štáty dosiahnuť lisabonské ciele, musia vlády zvýšiť svoje finančné záväzky, ktoré na ich plnenie využijú. Okrem verejných prostriedkov by členské štáty mali vyvinúť viac úsilia na získanie finančných prostriedkov zo súkromného sektora, tak ako je to v Spojených štátoch a Japonsku. Existuje veľa možných súkromných zdrojov financovania.

Spolupráci Európanov a využívaniu výhod z veľkého rozsahu stojí ďalej v ceste veľa prekážok. Patria medzi ne také faktory, ako sú medzery v infraštruktúre a verejných službách, flexibilita pracovného, kapitálového a produktového trhu, jazykové bariéry, daňové bariéry a prístup k finančným prostriedkom. Najviac tieto faktory vplývajú na malé a stredné podniky, ktoré sú hnacou silou súčasnej ekonomiky.

Jedným zo spôsobov financovania malých a stredných podnikov a prispievania k znalostnej ekonomike je rizikový kapitál. V roku 2003 uskutočnili európske firmy investujúce do rizikového kapitálu 377 investícií do vznikajúcich podnikov s priemernou výškou 420 000 EUR, zatiaľ čo americké firmy investujúce do rizikového kapitálu uskutočnili iba 181 takýchto investícií s priemernou výškou približne 1 680 000 EUR. Pomer rizikového kapitálu k HNP sa v jednotlivých členských štátoch EU líši, pričom vo Švédsku predstavuje 0,79 %, v Spojenom kráľovstve 0,60 %, vo Francúzsku 0,44 % a v Nemecku 0,24 %. Členské štáty musia naďalej zmierňovať rozdiely v právnych požiadavkách na trhy rizikového kapitálu s cieľom odstrániť prekážky cezhraničného investovania.

Stiahnuť celý dokument: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5354462

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia