Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Správa o implementácii Európskej charty pre malé podniky

Schválené vo výbore ITRE: 05/12/2005                        

Schválené v pléne: 19/01/2006

Toto je v poradí piata výročná správa o implementácii Európskej charty pre malé podniky, založená na správach jednotlivých účastníckych krajín. Identifikuje silné a slabé stránky malého a stredného podnikania v EÚ a jej konkurentov, vyzdvihuje sľubné vnútroštátne opatrenia a zaoberá sa odporúčaniami do budúcnosti, čím posilňuje politiku podporujúcu drobné podnikanie a zachováva úsilie na dosiahnutie lisabonského cieľa.

1. MALÉ PODNIKY: KĽÚČ KU KONKURENCIESCHOPNOSTI V ROZŠÍRENEJ EÚ

Malé podniky hrajú v európskom hospodárstve dôležitú úlohu. Asi 25 miliónov  malých podnikov, ktoré predstavujú 99 % všetkých podnikov, zamestnáva skoro 95 miliónov ľudí a zabezpečuje 55 % zo všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. Tieto malé podniky sú kľúčovým zdrojom podnikového dynamizmu a inovácie. Charta obsahuje princíp „mysli najprv v malom” a uznanie, že malé podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a kľúčom k našej konkurencieschopnosti.

2. ZLEPŠOVANIE PROSTREDIA PRE DROBNÉ PODNIKANIE

- Podnikateľské vzdelávanie – rozvíjanie podnikateľského myslenia v škole:

Keďže podnikateľské vzdelávanie má horizontálny rozmer, nevyhnutným prvým krokom je ustanovenie oficiálnych spojení medzi rôznymi sektormi verejnej správy, najmä ministerstvami hospodárstva a školstva, s cieľom vytvoriť globálnu stratégiu. Takáto spolupráca už existuje v niekoľkých krajinách napr. vo Francúzsku, Holandsku, Fínsku a Nórsku.
Ďalším krokom je uznanie dôležitosti rozvoja podnikateľskej kvalifikácie vo vnútroštátnom študijnom pláne odborných a stredných priemyselných škôl. V tomto kontexte by sa podnikanie malo chápať v širšom zmysle: nielen ako prostriedok na vytváranie nových podnikov, ale aj ako všeobecné myslenie. Dodnes sú však v menšine krajiny, kde je podnikanie už uznané za súčasť učebných plánov pre stredné odborné školy, ako je Česká republika, Španielsko, Írsko, Poľsko, Fínsko a Nórsko. Ďalší vývoj je potrebný predovšetkým na Cypre, v Maďarsku a na Slovensku.

- Lepšia regulácia – ako uľahčiť malým podnikom dodržiavať zákony:

Hodnotenie dopadu regulácie je metódou analýzy, ktorá hodnotí pravdepodobné náklady, dôsledky a vedľajšie účinky  plánovaných nástrojov politiky (zákony, nariadenia, predpisy, atď.). Zatiaľ čo mnohé krajiny urobili veľký pokrok v používaní hodnotenia dopadu, svoje úsilie v tejto oblasti musia zvýšiť Francúzsko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko.

- Konkurzné právo – uľahčenie nového začiatku:

Nadmerne tvrdé právne dôsledky konkurzu a zložité konkurzné postupy môžu prekážať podnikaniu. Zbankrotovaným podnikateľom sa často lepšie darí pri ďalšom pokuse. Umožniť čestne zbankrotovaným subjektom opäť začať podnikať by pozitívne prispelo k hospodárskemu rastu. Hoci bolo na zlepšenie konkurzných a reštrukturalizačných postupov a na pomoc novému začiatku prijatých niekoľko nových opatrení, v niektorých krajinách treba urobiť ešte viac. Navyše konkurzné postupy na Slovensku zamerané na likvidáciu a reštrukturalizačné postupy v Poľsku sú stále nákladné a komplikované.

- Prekonávanie nedostatočnej kvalifikácie – lepšie reagovanie vzdelávania a školenia na podnikové potreby:

Často sa zdôrazňuje význam celoživotného vzdelávania, ale len málo krajín naznačuje, že má komplexný systém na jeho presadzovanie. Nové možnosti vzdelávania, napr. e-learning a systematické školenie, sa skúmajú len v niekoľkých krajinách ako je Írsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo. Verejné aj súkromné investície do rozvoja kľúčových schopností ľudí počas celého života by sa mali zvyšovať. Česká republika, Grécko a Slovensko musia rozvinúť spojenia medzi univerzitami a podnikmi, zatiaľ čo Taliansko by mohlo zvýšiť svoje úsilie na podporu špecializovaného školenia v podnikoch.

3. SPOLOČNÝ ÚSPECH POMOCOU SPOLOČNÉHO VZDELÁVANIA

Proces charty sa ukázal ako veľmi efektívny v identifikovaní oblastí, kde členské štáty robia pokroky v podporovaní malých podnikov. Hodnotný zdroj odporúčaní a príkladov správnych, overených postupov je dostupný prostredníctvom správ o projektoch Najlepší postup. Komisia spolu s expertmi členských štátov pracuje od roku 2001 na niekoľkých projektoch Najlepší postup, ktorých výsledkom sú príklady správneho postupu, závery a odporúčania. Napríklad projekt Najlepší postup na „vzdelávanie pre podnikanie” prispel k nedávnemu pozitívnemu vývoju v Estónsku, Litve a Nórsku. Bulharsko vypracovalo metodiku na hodnotenie dopadu na základe skúseností z Holandska a Slovenska.
        
4. K LISABONSKÉMU CIEĽU

Európa má pred sebou ešte dlhú cestu k splneniu lisabonského cieľa pre rok 2010. Pokrok veľmi závisí od úspechu nášho úsilia rozvíjať podnikanie a malé podniky. Potrebujeme prostredie, kde malé podniky nemusia bojovať s byrokraciou, a kde podnikatelia môžu premeniť svoje nápady na inovácie v  podnikoch.

Stiahnuť celý dokument:  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5254672

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia