Úvod  |  Stretnutia  |  Súťaž  |  Program  |  Fotogaléria  |  Video  |  Linky  |  Kontakt
Facebook


Prejsť na facebook »

Youtube


Prejsť na youtube »

Z môjho blogu:
Závisle nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Fotogaléria


zobraziť všetky galérie

Zaujalo ma:
Štát neprimerane bránil podnikaniu, znie verdikt o sociálnych zariadeniach.
ZKPM SR


Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR

Štát neprimerane bránil podnikaniu, znie verdikt o sociálnych zariadeniach.

Zdroj : SITA - Dátum : 18. mája 2010
Ústavný súd rozhodol, že niektoré ustanovenia novely zákona o sociálnych službách, týkajúce sa ich poskytovania obcami a vyššími územnými celkami, nie sú v súlade s Ústavou SR. Vyplýva to z komuniké ústavného súdu z verejného pojednávania. Na základe toho samospráva nemôže uprednostňovať poskytovanie sociálnych služieb vo svojich zariadeniach a len ak až nemá kapacity, môže klienta umiestniť aj v súkromnom zariadení.

Ústavný súd v tejto časti vyhovel skupine 45 poslancov Národnej rady SR zastúpených Monikou Gibalovou. Poslanci podaním na ústavnom súde žiadali preskúmať, či ustanovenia Zákona o sociálnych službách, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb obcami a vyššími územnými celkami a ukladajú im zabezpečiť tieto služby prednostne a predovšetkým prostredníctvom vlastných zariadení, sú v súlade s Ústavou SR. Podľa ich názoru nie sú v súlade s Ústavou, čo potvrdil aj Ústavný súd SR.

V rozhodnutí súd konštatoval, že v danom prípade došlo napadnutými ustanoveniami k takému neprimeranému obmedzeniu prístupu neverejných poskytovateľov sociálnej služby k hlavnému predmetu ich hospodárskej činnosti (poskytovaniu sociálnych služieb), ktoré svojimi dôsledkami zasahuje do podstaty ich práva na podnikanie, resp. uskutočňovanie inej zárobkovej činnosti, garantovaného Ústavou SR, pričom ide o také obmedzenie práva, ktoré nie je ospravedlniteľné žiadnym legitímnym cieľom.

Zákonodarca by mal upraviť napadnuté ustanovenia zákona o sociálnych službách v duchu rozhodnutia Ústavného súdu SR, pokiaľ tak neurobí po šiestich mesiacoch od zverejnenie rozhodnutia v Zbierke nálezov ÚS SR, prestanú napadnuté uznesenia platiť.

V ďalšej časti podania, kde namietali porušenie princípu rovnosti a nediskriminácie, ako aj porušenie Európskej sociálnej charty, Ústavný súd SR skupine poslancov nevyhovel.
Akcie : - Čítanosť : 4733 - Hodnotenie : 1 bod2 body3 body4 body5 bodov
naspäť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia