Veci verejné - diskusná relácia TV Prešov s J.Hudackým a S.Kahancom 1.časť

Formát: Flash video
Dĺžka: 18m 11s
veľkosť: 59 MB

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia