Veci verejné - diskusná relácia TV Prešov s J.Hudackým

o znížení energetickej spotreby a energetickej závislosti

Formát: Flash video
Dĺžka: 20m 12s
veľkosť: 85 MB

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia