Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Príspevok poslanca EP Jána Hudackého na treťom zasadnutí Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF) v Bratislave

Vážení páni premiéri vlády Slovenskej a Českej republiky, vážení ministri, zástupcovia európskych inštitúcií, zástupcovia energetického sektora, dámy a páni,
 
Som úprimne rád, že po roku môžem opäť v krátkosti vystúpiť na Európskom jadrovom fóre v Bratislave, v hlavnom mieste krajiny, z ktorej pochádzam. Priznám sa, že po prvých dvoch zasadaniach ENEF v Bratislave a Prahe som mal určité obavy, či fórum bude mať dostatok nových podnetov a dostatok odvahy na riešenie celého komplexu problémov týkajúcich sa jadrovej energetiky a energetiky v EÚ vôbec. Naďalej ma veľmi teší aj neustály záujem zástupcov relevantných inštitúcií a energetických spoločnosti na hľadaní najoptimálnejších prístupov pre ďalší rozvoj jadrovej energetiky berúc do úvahy stále sa meniace ekonomické, environmentálne a sociálne prostredie, nielen v EÚ ale aj vo svete.
 
Finančná kríza a následná hospodárska recesia a klimatické zmeny sú dostatočne vážnymi faktormi, na ktoré je treba reagovať aj v oblasti jadrovej energetiky. Trúfam si dokonca povedať, že práve jadrová energetika môže dať niektoré jasné odpovede, ktoré môžu byť východiskom pri riešení ekonomických a environmentálnych problémov.
Aby sa tak stalo, EK tak ako aj niektoré členské krajiny, resp. ich vlády sa musia vzdať stále tvrdších reštriktívnych a často nesystémových opatrení pripravované voči energetickému sektoru. Klimaticko-energetický balíček, predovšetkým ETS, musí byť pre jadrovú energetiku hnacím motivačným faktorom, nie naopak. Nadmerné regulačné opatrenia niektorých vlád, resp. tzv. nezávislých národných regulátorov, určite neprispievajú k ďalšej liberalizácii energetického trhu, po ktorej tak EK ako aj EP volá.
 
Hrozby vyvlastňovania pre energetické spoločnosti spolu s dôsledkami finančnej krízy môžu obmedziť príliv nových investícií aj do rozvoja jadrovej energetiky, a tým vážne ohroziť bezpečnosť dodávok energií. Východiskom z tejto situácie musí byť permanentná komunikácia a hľadanie kompromisov medzi relevantnými subjektmi, predovšetkým zástupcami EK, vlád členských krajín a energetického sektora.  Dotknuté subjekty musia posudzovať súčasnú zložitú situáciu veľmi citlivo a triezvo odhadovať možné dopady svojich rozhodnutí na celú hospodársku sféru.
 
Očakávame od členských štátov jasné stratégie rozvoja ich energetického mixu aj s ohľadom na riešenie klimatických zmien. Menej direktívnych opatrení, viac komunikácie a viac motivačných podnetov, je výzva týchto dní. V súčasnej finančnej kríze, viac ako inokedy, sa môžeme spoliehať, že práve súkromný kapitál energetických spoločnosti bude rozhodujúci pri financovaní nových energetických projektov, a teda aj jadrových elektrárni. Investície do jadrovej energetiky prinesú okrem čistej elektrickej energie aj významné podnikateľské príležitostí pre dodávateľov – malé a stredné spoločnosti, čo v období hospodárskej recesie nebude určite zanedbateľným prínosom.
 
Vážené dámy a páni, na záver mi dovoľte pripomenúť vám a zároveň vyjadriť súhlas s p. Barrosom, predsedom EK, ktorý  na poslednom zasadaní ENEF v Prahe vyjadril presvedčenie, že do roku 2020 by 60% elektrickej energie v EÚ mohlo byť generované z jadrových a obnoviteľných zdrojov. Verím, že pri dobrej vôli a odvahe zainteresovaných subjektov je tento cieľ splniteľný. Slovenské elektrárne, ktoré v týchto dňoch začínajú s dostavbou dvoch jadrových blokov v Mochovciach k tomu to cieľu určite prispejú.
 
Ďakujem za pozornosť         
 
naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia