Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Úvod / Verejné vystúpenia

Verejné vystúpenia

Prednášky

Príspevok poslanca EP Jána Hudackého na treťom zasadnutí Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF) v Bratislave
Vážení páni premiéri vlády Slovenskej a Českej republiky, vážení ministri, zástupcovia európskych inštitúcií, zástupcovia energetického sektora, dámy a páni,
 
Som úprimne rád, že po roku môžem opäť v krátkosti vystúpiť na Európskom jadrovom fóre v Bratislave, v hlavnom mieste krajiny, z ktorej pochádzam. Priznám sa, že po prvých dvoch zasadaniach ENEF v Bratislave a Prahe som mal určité obavy, či fórum bude mať dostatok nových podnetov a dostatok odvahy na riešenie celého komplexu problémov týkajúcich sa jadrovej energetiky a energetiky v EÚ vôbec. Naďalej ma veľmi teší aj neustály záujem zástupcov relevantných inštitúcií a energetických spoločnosti na hľadaní najoptimálnejších prístupov pre ďalší rozvoj jadrovej energetiky berúc do úvahy stále sa meniace ekonomické, environmentálne a sociálne prostredie, nielen v EÚ ale aj vo svete.
zobraziť

"Vision on the nuclear energy development in the EU"

Honourable ministers, representatives of European institutions and industries, colleagues MEPs, ladies and gentleman

First of all let me express my gratitude to the EC for giving me an opportunity to participate in this significant event. As a citizen of Slovakia I am very proud of Slovakia together with Czech Republic having been chosen as an alternative seat for European Nuclear Energy Forum.

zobraziť

Konferencia Energie cités
Pri definovaní energetických stratégií na obidvoch, európskej a národnej úrovni, môžeme badať značnú rozdvojenosť. Na jednej strane sú to primárne ciele ako bezpečnosť dodávky a konkurencieschopnosť trhu, kým na strane druhej, hospodárne využívanie energie a obnoviteľné zdroje sú základnými faktormi ochrany životného prostredia. Napriek všetkému tieto dva prístupy a smerovania nie sú navzájom konkurenčné a ani si navzájom neodporujú.
zobraziť

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy
  • Podporujú rozvoj podnikania z prostriedkov EÚ nad rámec štrukturálnych fondov;
  • Sú navrhované a aplikované priamo Generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie;
  • Sú zamerané priamo na určité oblasti podnikania;
zobraziť

SME Union and Sandoz Symposium: Boosting Innovation for a Competitive Europe

The R&D expenditure in Slovakia equals 0,60 % of GDP. In EU the average R&D spending is 1,99 % of GDP, in the neighboring Czech Republic it is 1,22 and in Hungary 0,95 % of the gross domestic product.

Slovak authorities have not formulated any explicit innovation policy up to now. There is no governmental body that takes care of innovation related matters in a coherent manner. The public spending on R&D reached 0,30 % of GDP in 2003 covering a half of all research and development expenditure.

zobraziť
Vystúpenia v pléne

Systém ochrany vkladov
Ďakujem p. predseda,
 
Súčasná finančná kríza nás núti prichádzať relatívne rýchlo s opatreniami, ktoré by mali eliminovať jej dopady na obyvateľov ako aj ekonomiku v EÚ. Správa môjho kolegu p. Ehlera veľmi vyvážene rieši problém ochrany vkladov z pohľadu úrovni ich krytia a výplatných lehôt.
zobraziť

Plán hospodárskej obnovy EÚ na roky 2009-2010

Ďakujem pán predseda,

Myslím si, že dvojročný plán hospodárskej obnovy na roky 2009-2010 môže byť dobrou koordinovanou reakciou EÚ na ekonomickú krízu, pokiaľ bude rozumne implementovaný. Navrhovaný objem financií na podporu hospodárstva únie by mal vytvoriť dostatočný finančný rámec, ktorý by stimuloval ekonomiky jednotlivých členských krajín k novým rozvojovým impulzom.

zobraziť

Regulačné zásahy slovenskej vlády
Vážení kolegovia, v deň keď si pripomíname 19. výročie zamatovej revolúcie v bývalej Československej republike, dovoľte mi vyjadriť moje znepokojenie nad politikou súčasnej slovenskej vlády, predovšetkým v hospodárskej oblasti, ktorá má veľa podobných čŕt tej spred obdobia r. 1989.
zobraziť

EMU@10: Desať rokov Hospodárskej a menovej únie - budúce výzvy
Vážený pán predseda Euroskupiny, vážený pán komisár,
 
Úvodom mi dovoľte poďakovať obom spravodajcom za ich dobré vyváženú správu. V súvislosti s touto správou budem skôr reagovať na aktuálne hospodárske problémy Eurozóny. Aj napriek 10 ročným pozitívnym aspektom jej fungovania, Eurozóna stoji pred novými výzvami ako čeliť finančnej kríze a následnej hospodárskej recesii. Svojim príspevkom chcem poukázať na niektoré nesystémové, regulačné zásahy niektorých vlád členských krajín, do trhového prostredia pod zámienkou riešenia tejto novej situácie.
zobraziť

Európsky navigačný program Galileo

Ďakujem pán predseda. Úvodom mi dovoľte poďakovať sa spravodajkyni p. Barsi-Pataky, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike a výrazným spôsobom prispela k dosiahnutiu spoločných rozhodnutí a dohôd v prospech realizácie programu Galileo.

zobraziť

Stránka: 12345
Môj program :
prev month .: Október 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
3927282930123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia