Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Úvod / Verejné vystúpenia

Verejné vystúpenia

Prednášky

Príspevok poslanca EP Jána Hudackého na treťom zasadnutí Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF) v Bratislave
Vážení páni premiéri vlády Slovenskej a Českej republiky, vážení ministri, zástupcovia európskych inštitúcií, zástupcovia energetického sektora, dámy a páni,
 
Som úprimne rád, že po roku môžem opäť v krátkosti vystúpiť na Európskom jadrovom fóre v Bratislave, v hlavnom mieste krajiny, z ktorej pochádzam. Priznám sa, že po prvých dvoch zasadaniach ENEF v Bratislave a Prahe som mal určité obavy, či fórum bude mať dostatok nových podnetov a dostatok odvahy na riešenie celého komplexu problémov týkajúcich sa jadrovej energetiky a energetiky v EÚ vôbec. Naďalej ma veľmi teší aj neustály záujem zástupcov relevantných inštitúcií a energetických spoločnosti na hľadaní najoptimálnejších prístupov pre ďalší rozvoj jadrovej energetiky berúc do úvahy stále sa meniace ekonomické, environmentálne a sociálne prostredie, nielen v EÚ ale aj vo svete.
zobraziť

"Vision on the nuclear energy development in the EU"

Honourable ministers, representatives of European institutions and industries, colleagues MEPs, ladies and gentleman

First of all let me express my gratitude to the EC for giving me an opportunity to participate in this significant event. As a citizen of Slovakia I am very proud of Slovakia together with Czech Republic having been chosen as an alternative seat for European Nuclear Energy Forum.

zobraziť

Konferencia Energie cités
Pri definovaní energetických stratégií na obidvoch, európskej a národnej úrovni, môžeme badať značnú rozdvojenosť. Na jednej strane sú to primárne ciele ako bezpečnosť dodávky a konkurencieschopnosť trhu, kým na strane druhej, hospodárne využívanie energie a obnoviteľné zdroje sú základnými faktormi ochrany životného prostredia. Napriek všetkému tieto dva prístupy a smerovania nie sú navzájom konkurenčné a ani si navzájom neodporujú.
zobraziť

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy
  • Podporujú rozvoj podnikania z prostriedkov EÚ nad rámec štrukturálnych fondov;
  • Sú navrhované a aplikované priamo Generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie;
  • Sú zamerané priamo na určité oblasti podnikania;
zobraziť

SME Union and Sandoz Symposium: Boosting Innovation for a Competitive Europe

The R&D expenditure in Slovakia equals 0,60 % of GDP. In EU the average R&D spending is 1,99 % of GDP, in the neighboring Czech Republic it is 1,22 and in Hungary 0,95 % of the gross domestic product.

Slovak authorities have not formulated any explicit innovation policy up to now. There is no governmental body that takes care of innovation related matters in a coherent manner. The public spending on R&D reached 0,30 % of GDP in 2003 covering a half of all research and development expenditure.

zobraziť
Vystúpenia v pléne

Reforma štátnej pomoci 2005-2009

Na jednej strane máme, samozrejme, záujem o to, aby štátna pomoc poskytovaná v jednotlivých členských štátoch nenabúrala prirodzené konkurenčné prostredie. Na druhej strane som veľmi rád, že Komisia v rámci akčného plánu reformy štátnej pomoci berie do úvahy nevyhnutnosť posilnenia ekonomiky Európskej únie prostredníctvom rozvoja znalostnej ekonomiky, po ktorej tak dlho voláme.

zobraziť

Zdaňovanie podnikov: jednotný konsolidovaný daňový základ pre zdaňovanie podnikov
Je všeobecne známe, že základným problémom súčasnej ekonomickej situácie v Európskej únii je jej nízka konkurencieschopnosť v porovnaní s vyspelými krajinami, ako sú napríklad Spojené štáty. Nezanedbateľný podiel na tomto stave európskej ekonomiky má aj úroveň daňovej konkurencie, čo sa v súčasnosti najmarkantnejšie odzrkadľuje na nízkom hospodárskom raste starých, predovšetkým niektorých veľkých krajín, a relatívne vysokom raste vo väčšine nových členských krajín, ktoré prichádzajú s razantnými štrukturálnymi reformami, daňovými nevynímajúc.
zobraziť

Stránka: 12345
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia