Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Úvod / Verejné vystúpenia

Verejné vystúpenia

Prednášky

Príspevok poslanca EP Jána Hudackého na treťom zasadnutí Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF) v Bratislave
Vážení páni premiéri vlády Slovenskej a Českej republiky, vážení ministri, zástupcovia európskych inštitúcií, zástupcovia energetického sektora, dámy a páni,
 
Som úprimne rád, že po roku môžem opäť v krátkosti vystúpiť na Európskom jadrovom fóre v Bratislave, v hlavnom mieste krajiny, z ktorej pochádzam. Priznám sa, že po prvých dvoch zasadaniach ENEF v Bratislave a Prahe som mal určité obavy, či fórum bude mať dostatok nových podnetov a dostatok odvahy na riešenie celého komplexu problémov týkajúcich sa jadrovej energetiky a energetiky v EÚ vôbec. Naďalej ma veľmi teší aj neustály záujem zástupcov relevantných inštitúcií a energetických spoločnosti na hľadaní najoptimálnejších prístupov pre ďalší rozvoj jadrovej energetiky berúc do úvahy stále sa meniace ekonomické, environmentálne a sociálne prostredie, nielen v EÚ ale aj vo svete.
zobraziť

"Vision on the nuclear energy development in the EU"

Honourable ministers, representatives of European institutions and industries, colleagues MEPs, ladies and gentleman

First of all let me express my gratitude to the EC for giving me an opportunity to participate in this significant event. As a citizen of Slovakia I am very proud of Slovakia together with Czech Republic having been chosen as an alternative seat for European Nuclear Energy Forum.

zobraziť

Konferencia Energie cités
Pri definovaní energetických stratégií na obidvoch, európskej a národnej úrovni, môžeme badať značnú rozdvojenosť. Na jednej strane sú to primárne ciele ako bezpečnosť dodávky a konkurencieschopnosť trhu, kým na strane druhej, hospodárne využívanie energie a obnoviteľné zdroje sú základnými faktormi ochrany životného prostredia. Napriek všetkému tieto dva prístupy a smerovania nie sú navzájom konkurenčné a ani si navzájom neodporujú.
zobraziť

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy
  • Podporujú rozvoj podnikania z prostriedkov EÚ nad rámec štrukturálnych fondov;
  • Sú navrhované a aplikované priamo Generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie;
  • Sú zamerané priamo na určité oblasti podnikania;
zobraziť

SME Union and Sandoz Symposium: Boosting Innovation for a Competitive Europe

The R&D expenditure in Slovakia equals 0,60 % of GDP. In EU the average R&D spending is 1,99 % of GDP, in the neighboring Czech Republic it is 1,22 and in Hungary 0,95 % of the gross domestic product.

Slovak authorities have not formulated any explicit innovation policy up to now. There is no governmental body that takes care of innovation related matters in a coherent manner. The public spending on R&D reached 0,30 % of GDP in 2003 covering a half of all research and development expenditure.

zobraziť
Vystúpenia v pléne

Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe pre vedu a výskum

Rád by som vyjadril pozitívnu skutočnosť, že od samého počiatku bola vo výbore ITRE snaha prijať jasné pravidlá pre účasť na 7. rámcovom programe s čo najväčším stupňom transparentnosti. Rovnako zodpovedne sme postupovali aj v procese hľadania čo najjednoduchších administratívnych procedúr s ohľadom predovšetkým na malé subjekty zúčastňujúce sa na 7. rámcovom programe. ...

zobraziť

Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009)

Dovoľte mi vyjadriť vďaku spravodajcovi pánovi Ransdorfovi za jeho veľmi výstižnú správu, ktorá poukazuje tak na nedostatky oblasti rozvoja nanotechnológií, ako aj na obrovské príležitosti a sľubnú perspektívu tohto odvetvia.

zobraziť

Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti

Vo svojom príspevku chcem zdôrazniť veľmi dôležitý aspekt implementačných štruktúr, ktorý môže v budúcnosti výrazne ovplyvňovať úspešnosť európskych podporných programov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako sú siedmy rámcový program a program pre konkurencieschopnosť a inovácie. Miera úspešnosti uvedených programov, na ktoré sa tak spoliehame, bude závisieť od toho, ako blízko dostaneme tieto programy k ich cieľovým skupinám, predovšetkým k malým a stredným podnikateľom, univerzitám, výskumným centrám a podobne.

zobraziť

Siedmy rámcový program - Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011)

Osobne si myslím, že aj napriek zredukovanému rozpočtu má siedmy rámcový program predpoklady na výrazné posilnenie výskumného potenciálu vo všetkých členských krajinách Európskej únie bez toho, aby sa znižoval význam princípu excelentnosti.

zobraziť

Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii

V súvislosti s geopolitickou stratégiou Európskej únie by som chcel zdôrazniť dôležitý (aj keď známy) fakt, ktorým je úplná závislosť väčšiny nových členských krajín od dodávok ropy a plynu z Ruska, na rozdiel od väčšiny starých členských krajín, v ktorých sú energetické dodávky viac diverzifikované. V tomto prípade zrejme ani nie je potrebné pripomínať posledné negatívne skúsenosti s touto závislosťou v súvislosti s Ukrajinou.

zobraziť

Stránka: 12345
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia