TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE

Zdroj : Rádio Slovensko - Rádiožurnál - Dátum : 22. apríl 2009

Michal TVAROŽEK, moderátor:
"Poplatky za využívanie mobilných služieb z inej krajiny Európskej únie opätovne klesnú. Od júla zlacnie minúta volania aj cena za odoslanie SMS správy. Rozhodol o tom v Štrasburgu Európsky parlament. Informuje Roman KEBÍSEK."

Roman KEBÍSEK, redaktor:
"Nové pravidlá pre roaming, teda volanie či zasielanie krátkych textových správ z mobilných telefónov v zahraničí, otvoria cestu k zlacňovaniu správ SMS posielaných v rámci Európskej únie tak, že mobilní operátori si budú môcť od júla za jednu esemesku účtovať maximálne 11 eurocentov bez DPH z pôvodných priemerne 29 eurocentov. Europoslanec Ján HUDACKÝ."

Ján HUDACKÝ:
"Je to ďalší krok k tomu, aby spotrebitelia mohli dostať tieto služby za oveľa nižšie ceny, pretože tí mobilní operátori, predovšetkým tí veľkí mobilní operátori, dosť často určujú prostredníctvom svojho monopolného postavenia tie ceny, ktoré nie vždy odrážajú tie konkrétne náklady, ktoré sú s tým spojené. Takže je to určitý regulačný rámec, ktorý limituje tieto ceny."

R. KEBÍSEK:
"Cena minúty za volanie zlacnie zo 49 eurocentov na 43. Z niektorých strán však už zazneli hlasy, že telekomunikačné firmy si možno budú povinné zníženie cien kompenzovať na niektorých iných produktoch či službách. Ján HUDACKÝ vníma reguláciu tohto segmentu trhu ako dočasnú."

J. HUDACKÝ:
"Do určitej miery to vnímam ako prechodné ustanovenie, alebo prechodnú reguláciu, nie som príliš za takéto regulačné opatrenia, ale niekedy jednoducho ak ten trh zlyhá, ak sú tam tie tlaky tých monopolných firiem, tak jednoducho je treba prísť aj s takýmto opatrením. Dúfam, že to bude iba na určité krátke obdobie."

R. KEBÍSEK:
"Sprehľadniť by sa mali aj informácie o poplatkoch za pripojenie internetu cez telefón. Poslanci tých chcú zabrániť takzvanému šoku z dovolenky, aký zažívajú niektorí majitelia telefónov, keď si po návrate z dovolenky otvoria obálku s faktúrou."

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia