Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie

Autor : Ján Hudacký - Dátum : 23. apríl 2009
Európsky parlament prijal dnes v prvom čítaní správu pozmeňujúcu návrh smernice o energetickej hospodárnosti budov.  Tieňovým spravodajcom za Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) je poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký.

 

Sektor stavebníctva (t. j. výstavba budov na obytné a obchodné účely) sa v najväčšej miere podieľa na spotrebe energie, vypúšťa najväčšie množstvo emisií CO2 v EÚ, a je tak zodpovedný za približne 40 % celkovej spotreby konečnej energie a množstva emisií CO2 v EÚ. Sektor má značný nevyužitý potenciál na nákladovo efektívne úspory energie, a ak by sa zrealizoval, v EÚ by bola v roku 2020 spotreba konečnej energie o 11 % nižšia. To by sa následne premietlo do viacerých prínosov, akými sú napríklad zníženie energetických potrieb, zníženie závislosti od dovozu a vplyvu na klímu, menšie účty za spotrebu energií, rast pracovných príležitostí a podpora miestneho rozvoja.

 

Hlavným cieľom smernice o EHB je podporovať zlepšenie celkovej energetickej hospodárnosti budov nákladovo efektívnym spôsobom. Jej ustanovenia sa vzťahujú na energetické potreby súvisiace s vykurovaním priestorov, prípravou teplej vody, chladením, vetraním a osvetlením nových a existujúcich, obytných a neobytných budov.

 

"Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nemusí vyrobiť," pripomína europoslanec Hudacký. "Aj slovenská vláda by mala finančne stimulovať záujem o úspory i využitie obnoviteľných zdrojov energie, stimulovať investície do zatepľovania budov,  nákupu účinných domácich spotrebičov a technológií, ktoré znížia spotrebu energie v domácnostiach. Investície do zvýšenia energetickej účinnosti majú významný multiplikačný ekonomický efekt, predovšetkým v čase hospodárskej krízy, ktorej momentálne čelíme," dodal na záver.

 

Viac o danej problematike sa dozviete tu.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia