Roaming vo verejných telefonických mobilných sieťach

Regulácia cien cezhraničnej mobilnej komunikácie

Autor : Ján Hudacký -

Správou výboru pre priemysel, telekomunikácie a energetiku o regulácii cien cezhraničnej mobilnej komunikácie, ktorá bude schválená zajtra plénom Európskeho parlamentu sa europarlament vyjadrí k dlho očakávanej iniciatíve Európskej komisie navrhujúcej uzákonenie maximálnych cien a tým korekciu cien oligopolného trhu mobilnej komunikácie.

Toto opatrenie vnímam ako pozitívny krok pre spotrebiteľov vyplývajúci zo zlyhania trhového mechanizmu ale zároveň nebezpečný precedens pre zdravý rozvoj spoločného európskeho trhu. Podporujem ustanovenie maximálnych veľkoobchodných cien roamingových hovorov, ktoré by podľa môjho názoru zabezpečili dostatočnú ochranu pre užívateľov mobilných telefónov a zároveň ponechali priestor na trhovej konkurencii na úrovni maloobchodu. Existujú rovnako obavy, že administratívne zníženie cien privedie zvýšenie cien iných služieb mobilných operátorov, keďže táto smernica rieši len ceny hlasových služieb, ktoré po ďalšom rozvoji sietí tretej generácie budú predstavovať len zlomok celkového objemu poskytovaných služieb.

Preto by som uvítal, keby sa po skončení regulácie v roku 2009 prenechal ďalší vývoj cien na trhové sily. Verím, že mobilní operátori budú s rozvojom ďalších poskytovaných služieb schopní sami ponúknuť primerané ceny cezhraničných hovorov.


Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Kancelária J.Hudackého
Európsky parlament
Tel.: 0033 388 175286

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia