EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)

Autor : Zuzana Zahradníková - Zdroj : www.euractiv.sk - Dátum : 12. marec 2009

V tejto sekcii nájdete prehľad aktuálnych výziev na podávanie žiadostí pre podporu zo zdrojov Európskej únie - eurofondov a komunitárnych programov. Podľa možností si všíma aj národné a vládne granty zamerané na podporu regiónov a ich rozvoja.

Pri každej výzve je uverejnený dátum jej zverejnenia, dátum pre posledný možný termín podania kompletne vypracovaných projektov nájdete v texte článku.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia