Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo

Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo

Autor : Štefan Maceják - Dátum : 10/07/2008

1. júla 2008  Európska komisia s podporou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) začala postupne rozbiehať verejné obstarávanie pre implementáciu systému Galileo.

Systém Galileo bude pozostávať z 30 navigačných satelitov a pozemnej infraštruktúry s hlavnými strediskami v Európe a sieťou staníc po celom svete. 

 

Vytvorenie plného fungovania systému Galileo je naplánované na rok 2013 a bude ponúkať 5 základných servisov: Otvorené služby, Bezpečnosť života, Komerčné služby, Verejno - regulačné služby a v neposlednom rade Vyhľadávacie a záchranné služby. 

  
Politické rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady  vyčlenilo  rozpočet z prostriedkov verejných financií EÚ na Európsky satelitný a navigačný systém EGNOS a Galileo vo výške 3,4 mld EUR na roky 2007 - 2013. Európska komisia ako programový manažér a  taktiež inštitúcia , ktorá pokrýva uzatváranie kontraktov v procese budovania systému Galileo zohráva dôležitú úlohu v procese obstarávania. Na strane druhej je Európska vesmírna agentúra  - ESA, ktorej úlohou bude pripravovanie  dizajnových schém a taktiež príprava  podmienok pre verejné obstarávanie.
 
Verejné obstarávanie v prvom kole obsahuje 6 základných balíkov. Jednotlivé  balíky,  budú mať za úlohu prípravu projektov v rôznych segmentoch systému Galileo  :

  • Podpora systému (system support)
  • Pozemné   riadiace segmenty   (ground mission segment)
  • Pozemné kontrolné segmenty (ground control segment)
  • Vesmírne segmenty - satelity  (space segment (satellites)
  • Počiatočné služby (launch services)
  • Prevádzkovanie (operations)

Jednotlivé firmy, ktoré majú záujem participovať v procese verejného obstarávania systému Galileo  môžu nájsť všetky detailné termíny a informačné balíčky pre jednotlivé oblasti na stránke ESA : http://www.esa.int/esaCP/index.html (v anglickom jazyku)

Je dôležité podotknúť, že vytvorenie systému Galileo  prostredníctvom verejného obstarávania sleduje podporu malých a stredných podnikateľov v jednotlivých vyššie spomínaných oblastiach. Na projekte sa nemôžu zúčastňovať konzorciá  veľkých firiem, čím by chcela Európska komisia do tohto procesu začleniť aj malé a stredné špecializované firmy.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia