Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev

14.12.2007
MŠ SR zverejnilo plán výziev europrojektov zameraných na výskum a vývoj na budúci rok. Ide v nich o modernizáciu a zefektívnenie VŠ, nové inovatívne (high-tech) podniky a zvýšenie výskumno-vývojového potenciálu Slovenska a jeho regiónov.

Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2008 na dopytovo-orientované projekty financované Operačným programom Výskum a vývoj. Viac informácií nájdete tu.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia