Študentský európsky parlament na Slovensku

Poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký sa zúčastňuje projektu Študentský európsky parlament na Slovensku, ktorý organizuje Katedra politológie FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a ktorý finančne podporil Európsky parlament a Ministerstvo školstva SR.

 

Cieľom projektu je získať mladých ľudí – najmä prvovoličov pre účasť vo voľbách  do EP v roku 2009 vo väčšom počte, ako to bolo v roku 2004.

 

Cieľom projektu bude hravou a interaktívnou formou objasňovať:

  • postavenie a poslanie Európskeho parlamentu medzi inštitúciami EÚ,
  • procesy integrácie Slovenska do EÚ od roku 2004 ako dôležitý faktor premeny demokratického vládnutia na Slovensku,
  • poznatky z pôsobenia 14 slovenských poslancov na činnosti EP v rokoch 2004-2009,
  • mládežnícku politiku EU a Slovenska (mobilita mládeže, dobrovoľníctvo, vzdelávacie programy, programy na podporu práce s mládežou).

V rámci projektu sa uskutočnia stretnutia vysokoškolákov v 8 krajských mestách, kde na jednotlivých univerzitách budú v mesiacoch marec-apríl zasadať  modelové „výbory (S)EP“.

Názor poslanca EP Jána Hudackého na otázku: "Prečo by sa mali mladí ľudia zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009?" ako aj viac informácií o projekte sa dozviete tu. 

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia