„Regióny a mestá vo svete výziev“

„Regióny a mestá vo svete výziev“ bolo témou šiesteho ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2008, ktorý sa konal od 6. do 9. októbra v Bruseli. Počas DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ sa uskutočnilo 120 podujatí v Bruseli a okolo 250 podujatí na miestnej úrovni v rámci celej Európy. Tieto dni sa stali najvýznamnejším každoročným stretnutím tvorcov politík na úrovni EÚ a regiónov, expertov a zástupcov bankových a podnikateľských kruhov a občianskej spoločnosti.
 
Pri tejto príležitosti privítal poslanec EP Ján Hudacký vo svojej kancelárii v Bruseli rektorov slovenských univerzít - Prof. Ladislava Mirossayia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prof. Ing. Antona  Čižmára, CSc., rektora Technickej univerzity  v Košiciach a Prof. MVDR. Emila Pilipčineca, Ph.D, rektora Univerzity Veterinárneho lekárstva v Košiciach.
 
Podujatie bolo pre účastníkov príležitosťou, aby sa podelili o prvé skúsenosti s vykonávaním 345 programov kohéznej politiky na roky 2007 – 2013 na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré zahŕňajú investície z vnútroštátnych prostriedkov a prostriedkov EÚ vo výške okolo 500 miliárd EUR.
 
Semináre a diskusie v rámci DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2008 boli zamerané na štyri témy:
  • Inovujúce regióny: Propagácia výskumu, inovácií a technologického rozvoja;
  • Trvalo udržateľný rozvoj: Regionálne riešenia pre klimatické zmeny;
  • Spolupráca a sieťovanie: Výmena skúseností a poznatkov na úrovni regiónov;
  • Budúcnosť EÚ: Európska kohézna politika zajtrajška.
Viac informácií nájdete na: http://www.opendays.europa.eu

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia