Návšteva gréckokatolíckych kňazov a študentov zo Slovenska v Bruseli - 13. - 16. október 2008

Dňa 13.-16. októbra 2008 sa na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Jána Hudackého uskutočnila návšteva pozostávajúca z predstaviteľov Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, študentov stredných a vysokých škôl - výhercov vedomostných súťaží zameraných na problematiku EÚ, a niekoľkých občanov z obce Komárany.

 

Cieľom tohto poznávacieho zájazdu bolo oboznámenie sa s činnosťou a poslaním inštitúcií Európskej únie a spoznanie hlavného mesta Európy Bruselu. Bola to už tretia skupina v tomto roku, ktorá do Bruselu zavítala na pozvanie europoslanca Jána Hudackého v rámci informačných návštev pre občanov financovaných Európskym parlamentom.
 
Počas troch dní strávených v Bruseli skupina navštívila viaceré európske inštitúcie - Európsky parlament, Európsku komisiu a Dom slovenských regiónov, kde sa stretla so slovenskými zástupcami, ktorí v nich pracujú alebo reprezentujú záujmy našej krajiny. Návštevy boli doplnené odbornými prednáškami o aktuálnom dianí a problémoch týkajúcich sa Slovenska a Európskej únie doplnených aktívnou diskusiou zo strany zúčastnených. Okrem oficiálnych návštev mali možnosť účastníci spoznať historické centrum mesta Brusel ako aj areál výstaviska EXPO-Brusel, kde navštívili Atómium a Mini-Europe (výstavný areál Európa v malom).
 
Posledný večer sa celá skupina zúčastnila na slávnostnej Svätej omši, ktorá sa konala v kostole Sacré-Coeur pri príležitosti  3. výročia Slovenskej katolíckej misie v Bruseli. Po nej nasledovala slávnostná recepcia za účasti popredných predstaviteľov Slovenskej republiky pri Európskej únii.
 
Fotografie z návštevy si môžete prehliadnuť v našej fotogalérii.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia