Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja

Predsedovia združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja žiadajú o prehodnotenie vylúčenia obcí do 2000 obyvateľov z možnosti čerpať prostriedky z eurofondov na budovanie inžinierskych sietí a technologických zariadení na čistenie komunálnych odpadových vôd v programovom období 2007 - 2013.

 

Zobraziť celú správu (pdf)

 

Poslanec Ján Hudacký odpovedal na otvorený list predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja.

 

Zobraziť celú správu (doc)

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia