Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

10-14.04.2007

Na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Jána Hudackého sa  v dňoch 10. až 14. apríla uskutočnila návšteva predstaviteľov Rímsko-katolíckej cirkvi z východného Slovenska v administratívnom centre Európskej únie v Bruseli. Ako prví prišli do Bruselu arcibiskup košickej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč so svojimi pomocnými biskupmi Mons. Bernardom Boberom a Mons. Stanislavom Stolárikom a biskupi spišskej a rožňavskej diecézy Mons. František Tondra a Mons. Eduard Kojnok. O deň neskôr sa k nim pripojilo tridsaťjeden kňazov košickej arcidiecézy.

Cieľom tejto cesty bolo oboznámiť cirkevných predstaviteľov s fungovaním a poslaním európskych inštitúcií. Bola to prvá z troch skupín, ktorá tento rok do Bruselu zavítala na pozvanie poslanca Hudackého. V rámci informačných návštev pre občanov financovaných Európskym parlamentom prídu ešte tento rok študenti a .....

Po príchode do Bruselu privítal členov skupiny návštevníkov správca Slovenskej katolíckej misie v Bruseli vdp. Fabčin. Spolu s poslancom Hudackým sa presunuli na stretnutie s diecéznym biskupom v Antverpách Mons. Paul Van den Berghe a po krátkej prehliadke antverpskej katedrály sa delegácia stretla pri obede s veľvyslancom SR v Belgicku J.E. Petrom Sopkom a honorárnym konzulom Gunnarom Riebsom. Spolu s kňazmi antverpskej diecézy prediskutovali otázky vývoja občianskej spoločnosti v Európe, migrácie, spolužitia etnických a náboženských skupín a miesta katolíckej cirkvi v súčasnej spoločnosti. Po návrate do Bruselu nasledovalo stretnutie   s predstaviteľmi COMECCE – Zastúpením Konferencie biskupov pri EÚ. Vyvrcholením programu prvého dňa bola spoločná večera kňazov, biskupov a poslanca Európskeho parlamentu Jána Hudackého v historickom centre Bruselu.

Ďalšie dni návštevy boli venované inštitúciám EÚ a slovenským zástupcom, ktorí v nich pracujú alebo reprezentujú záujmy našej krajiny. Predstavitelia cirkvi navštívili Európsky parlament, kde sa oboznámili s jeho históriou, poslaním v procese európskej integrácie ako aj s jeho súčasným systémom práce a právomocami. Delegáciu biskupov prijal podpredseda EP Alejo Vidal-Quadras. Následne prijal celú skupinu na Stálom zastúpení SR pri EÚ zástupca veľvyslanca Jaroslav Auxt.  Delegácia tiež navštívila Dom slovenských regiónov, kde sa presvedčila o potrebe zviditeľňovania a obhajovania záujmov samosprávnych krajov priamo v sídle inštitúcií EÚ. Vo večerných hodinách sa v kostole Sacré Coeur konala spoločná sv.omša a vyslúženie sviatosti birmovania. Po svätej omši vystúpili v rámci Veľkonočného koncertu usporiadaného slovenským komisárom Jánom Figeľom mladí slovenskí operní umelci Lenka Máčiková a Ondrej Šaling.

V piatok 13.apríla prijal delegáciu cirkevných predstaviteľov slovenský eurokomisár Ján Figeľ a poradca predsedu Európskej komisie pre otázky cirkví a náboženstvá Michael Weninger.
Na záver, za celú skupinu návštevníkov,  vyslovil arcibiskup Mons. Alojz Tkáč poďakovanie europoslancovi  Jánovi Hudackému za pozvanie a bohatý program, prostredníctvom ktorého mala skupina možnosť nahliadnuť do centra európskeho diania. Vyslovil presvedčenie, že v osobnostiach Jána Figeľa a Jána Hudackého má Slovensko spoľahlivých kresťanských politikov, ktorí vedia obhájiť skutočnosť, že Európa je postavená na kresťanských princípoch a základoch.
Po návšteve inštitúcií EÚ sa delegácia cirkevných predstaviteľov vrátila naspäť na Slovensko s presvedčením, že Európska únia má svoje opodstatnenie a Slovensko sa v nej nestratí, ba naopak, plní svoje poslanie pri šírení a ochrane kresťanských hodnôt.

 

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia