Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Konkurencieschopnosť priemyslu a podnikov- Program pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007-2013)

Ambícia Európy stať sa najdynamickejšou znalostnou ekonomikou (definovanou na Lisabonskom summite v marci 2000) potrebuje silné zameranie na konkurencieschopnosť a inovácie. Tento cieľ zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia prostredia vhodného pre malé a stredné podniky a považuje za významné rozširovanie najlepších postupov a zabezpečenie väčšej konvergencie medzi členskými štátmi.

Ustanovenie Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (PKI) so zameraním pre malé a stredné podniky (MSP) je vítaným impulzom, ktorý znova oživí inovačného ducha a  zabezpečí  malým a stredným podnikom výhody voči konkurencii.
Program bude spoločným rámcom pre 3 špecifické podprogramy:


• Program podpory podnikania a inovácií
• Program podpory politiky informačných a komunikačných technológií (IKT)
• Program Inteligentná energia pre Európu.

Schválený rozpočet  pre tento program je 3621 mil. EUR, ktoré sa v nasledujúcich siedmich rokoch rozdelia medzi členské štáty.
Predbežné rozpočtové prostriedky pre špecifické programy sú nasledovné:

a) 2166 miliónov eur na plnenie Programu pre podnikanie a inováciu, z čoho 430 miliónov pripadá na propagáciu ekologickej inovácie;

b) 728 miliónov eur na plnenie Programu podpory politiky IKT;

c) 727 miliónov eur na plnenie Programu Inteligentná energia pre Európu;

Jedným z hlavných cieľov PKI je podpora malých a stredných podnikov, ktoré rozvíjajú inovačné myšlienky vo výrobných procesoch a uvádzajú ich na trh. Práve tento „transformačný proces“ vyžaduje cielenú podporu, pretože mnoho technologicky náročných nápadov a vedeckých prác má problém s uplatnením na trhu.

Program podpory podnikania a inovácií sa sústredí na podporu 4 základných okruhov:

• prístup k financiám;
• podpora spolupráce medzi MSP;
• podpora inovácii;
• podpora eko-inovácií;

Inovácia je obchodný postup spojený s využívaním trhových možností pre nové výrobky,
služby a obchodné postupy. Nedostatočná inovácia je hlavnou príčinou neuspokojivých výsledkov uskutočňovania hospodárskeho rastu v Európe.
Ochota riskovať a vyskúšať nové myšlienky na trhu je s inováciou úzko spojená a preto je dostupnosť rizikového kapitálu kľúčová. Finančné nástroje Spoločenstva pre MSP uľahčia poskytnutie počiatočného kapitálu ako aj kapitálu pre začiatočné štádium v inovačných začínajúcich podnikoch. Fond na podporu rýchlorastúcich a inovačných MSP sa podieľa na riziku a zisku so súkromnými priamymi investormi zabezpečujúc tak dôležitú reinvestíciu kapitálu pre potreby kmeňového kapitálu do inovačných spoločností.

Program podpory politiky IKT sa sústredí predovšetkým na 3 základné oblasti:
• vytvorenie jednotného informačného priestoru;
• podporu inovácií a investovaniu do IKT;
• podporu informačnej spoločnosti;

Prevzatie IKT do súkromného, ako aj do verejného sektora je kľúčovým prvkom v zlepšení účinnosti inovácie a konkurencieschopnosti. IKT je takpovediac chrbtovou kosťou vedomostného hospodárstva a taktiež katalyzátorom organizačnej zmeny a inovácie.

Program inteligentná energia pre Európu
Cieľom tohto programu je podporovať trvalo udržateľný rozvoj v oblasti energetiky a prispieť k dosahovaniu všeobecných cieľov ochrany životného prostredia, bezpečnosti dodávok a konkurencieschopnosti. Efektívne hospodárenie s energiou a obnoviteľné zdroje energie sú nevyhnutné pri spĺňaní požiadaviek Kjótskeho protokolu a pri znižovaní rastúcej európskej závislosti na dovoze energie, ktorý by mohol dosiahnuť v roku 2030 takmer 70 %.

 

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia