Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »
Úvod / Európsky parlament

Európsky parlament

Európsky parlament je najväčším mnohonárodnostným parlamentom na svete: má 784 poslancov zastupujúcich občanov 27 členských štátov Európskej únie.
Od roku 1979 sú každých päť rokov poslanci Európskeho parlamentu volení všeobecným priamym hlasovaním. Spoločné demokratické pravidlá platia všade: volebné právo od 18 rokov, rovnosť medzi ženami a mužmi a tajné hlasovanie.

Organizácia Europského parlamentu

Európsky parlament zasadá a rokuje verejne. Jeho rozhodnutia, stanoviská a jeho rozpravy sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie.

V rokovacej sále nesedia poslanci podľa národných delegácií, ale podľa príslušnosti k politickej skupine. V súčasnosti má Európsky parlament osem politických skupín a skupinu takzvaných nezaradených poslancov. Poslanci pracujú aj v parlamentných výboroch a delegáciách: sú ich riadnymi členmi alebo náhradníkmi.

Viaceré parlamentné skupiny sú spojené so stranami, organizovanými na európskej úrovni. Každá politická skupina má svojho predsedu, predsedníctvo a sekretariát.

Pred hlasovaním na plenárnej schôdzi posudzujú politické skupiny správy parlamentných výborov podľa svojho politického zamerania a často predkladajú doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. Politické skupiny zohrávajú tiež významnú úlohu pri určovaní programu plenárnych schôdzí.

Jeden týždeň v mesiaci sa poslanci zúčastňujú na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Okrem toho sa koná istý počet dodatočných dvojdňových plenárnych zasadnutí v Bruseli (v roku 2006 ich bolo 6). Časť generálneho sekretariátu Parlamentu sídli v Luxemburgu. Z historických dôvodov Európske inštitúcie sídlili od svojho založenia práve v týchto mestách. Štrasburg, symbol francúzsko-nemeckého zmierenia, sa stal sídlom Rady Európy. Od roku 1952 sa tu uskutočňuje väčšina zasadnutí Európskeho parlamentu. Napriek tomu, že tlak na ukončenie každomesačného "sťahovania" Parlamentu do Štrasburgu silnie, z politických dôvodov sa zrušenie štrasburského sídla v dohľadnej dobe neočakáva.

Dva týždne v mesiaci sa poslanci zúčastňujú na schôdzach parlamentných výborov v Bruseli. Zvyšný týždeň je venovaný schôdzam politických skupín.

Vďaka svojim prekladateľom a tlmočníkom pracuje parlament vo všetkých úradných jazykoch únie.

Parlamentné výbory a delegácie

Parlamentné výbory, ktorých je v súčasnosti dvadsaťdva, vykonávajú prípravné práce plenárnych schôdzí Európskeho parlamentu. Každý výbor si zvolí predsedu a podpredsedov a má k dispozícii sekretariát.
Výbory vypracúvajú a prijímajú správy o legislatívnych návrhoch a iniciatívne správy. Pripravujú aj stanoviská pre ostatné parlamentné výbory.
Okrem stálych výborov môže parlament zriadiť aj dočasné výbory a vyšetrovacie výbory.
Zmiešané parlamentné výbory udržiavajú vzťahy s parlamentmi krajín, ktoré kandidujú na pristúpenie, medziparlamentné delegácie s parlamentmi tretích krajín.

Generálny sekretariát

Pod vedením generálneho tajomníka pracuje pre Európsky parlament asi 4 000 úradníkov, ktorí musia prejsť výberovým konaním. Tieto sú usporadúvané vo všetkých krajinách únie. Politické skupiny majú vlastných spolupracovníkov, poslanci majú k dispozícii parlamentných asistentov.
Európsky parlament sa musí vyrovnávať s problémom viacjazyčnosti, ktorou sa zvyšuje počet zamestnancov asi o tretinu, a s problémom svojich troch pracovísk: Štrasburg, Brusel a Luxemburg. Jeho pôsobenie stojí ročne 2,6 eura na obyvateľa únie (čo však činí len 1,2% z celkového rozpočtu únie).

Právomoci a politická úloha európskeho parlamentu

1. Zákonodarná moc

Európsky parlament má tri základné právomoci: zákonodarnú moc, právomoc v oblasti rozpočtu a právomoc v oblasti kontroly.

Parlament prijíma európske zákony spoločne s Radou.

V bežnom legislatívnom postupe prijímajú spoločne Európsky parlament a Rada ministrov legislatívu navrhovanú Komisiou. Konečný súhlas Európskeho parlamentu je preto nevyhnutný.

Spolurozhodovanie Parlamentu a Rady o európskych „zákonoch”.

Bežný legislatívny postup pozostáva z jedného, dvoch alebo troch čítaní.

  • Európska komisia predloží návrh legislatívneho textu.
  • Na základe správy gestorského výboru Európsky parlament schváli svoje stanovisko: najčastejšie zmení návrh Komisie svojimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. To je prvé čítanie.
  • Rada ministrov schváli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy parlamentu, v takom prípade je legislatívny návrh schválený; alebo ich zmení a schváli svoje stanovisko.
  • Na základe odporúčania gestorského výboru sa Európsky parlament rozhoduje v druhom čítaní: absolútnou väčšinou svojich členov (367 hlasov) schváli, zamietne alebo zmení spoločnú pozíciu rady.
  • Komisia často berie do úvahy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy parlamentu a odovzdá Rade ministrov pozmenený návrh. Rada ho môže prijať kvalifikovanou väčšinou, zmeniť ho môže iba jednomyseľne.
  • V prípade nezhody medzi parlamentom a radou sa zíde na dobu maximálne šiestich týždňov zmierovací výbor, zložený z členov rady a delegácie Európskeho parlamentu. Zloženie tejto delegácie, ktorej predsedá jeden z podpredsedov, odzrkadľuje zloženie parlamentu. Delegácia musí mať v každom prípade spravodajcu.
  • Vo veľkej väčšine prípadov dospejú obe strany k dohode vo forme spoločného znenia.
  • V treťom čítaní je parlament vyzvaný, aby potvrdil túto dohodu. Ak sa dohoda nepotvrdí, európsky „zákon” nie je prijatý.

(kliknite na obrázok pre zobrazenie celej štruktúry)

2. Právomoci v oblasti rozpočtu

Európsky parlament a Rada tvoria dve vetvy rozpočtového orgánu. Výkonom rozpočtovej právomoci Európsky parlament vyjadruje svoje politické priority. V decembri schvaľuje rozpočet na nasledujúci rok. Ročné výdavky sú zahrnuté do viacročného rozpočtového rámca, stanoveného spoločnou dohodou medzi Parlamentom a Radou, ktorý sa týka všetkých druhov výdavkov.

V súčasnosti venujú parlament a rada dve čítania rokovaniam o návrhoch rozpočtu Európskej komisie, aby sa dohodli na výške a smerovaní výdavkov. Parlament má posledné slovo pri rozhodovaní o istých typoch výdavkov (tzv. nepovinné výdavky, tzn. nevyplývajúce zo zmluvy). Parlament má tiež právomoc zamietnuť rozpočet, ak sa domnieva, že nezodpovedá potrebám únie. V takom prípade musí začať postup schvaľovania rozpočtu odznova.

3. Kontrolné právomoci

Európsky parlament vykonáva demokratickú kontrolu nad všetkými činnosťami spoločenstva. Na uľahčenie tejto kontrolnej činnosti môže parlament zriadiť dočasné vyšetrovacie výbory. Učinil tak už niekoľko krát, najmä v prípade choroby šialených kráv a jeho vyšetrovanie vyústilo do zriadenia Európskej veterinárnej agentúry v Dubline. Európsky parlament vytvoril aj Európsky úrad boja proti podvodom na kontrolu použitia rozpočtových prostriedkov (OLAF).

Európsky parlament - výsledky volieb 2004

 


Politická skupina

Symbol

Skratka

Počet kresiel

Európska ľudová strana (Kresťanský demokrati) a Európsky demokrati

EPP-ED

277

Strana európskych socialistov

PSE

217

Aliancia liberálov a demokratov pre Európu

ALDE

106

Zelený / Európska slobodná aliancia

Verts/ALE

42

Zjednotená európska ľavica / Severská zelená ľavica

GUE/NGL

41

Únia za Európu národov

UEN

44

Nezávislosť a demokracia

IND/DEM

23

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť         ITS                20

Nezaradení

-

NI

14

Spolu

-

-

784

Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Najdôležitejšie internetové linky
zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia